kunstnere


skribenter

links

kontakt

Layer 3 (2002)


At åbne døren ind til et fremmed hjem. Mærke lugten, auraen omkring møblerne, læse titler på bogryggene og kigge ud gennem vinduet. Alt bliver sat igang: Fysiske fornemmelser, flashbacks, mental mobiliserering, paraderne springer op eller glider ned med det samme.
Sådan er det med alle rum. Hvad gemmer sig bag den lukkede dør?

Når vi åbner dørene til Layer 3 - interiør byder vi indenfor til 5 billedkunstneres værker, deres interiør i et baghus på Hauserplads, som tidligere husede et reprofirma. Vi har ikke ændret rummene, men hver på vores måde indgået et samarbejde, en pagt med det rum vi udstiller i. Nogen er kommet med færdige værker og har i møbleringen af rummet taget hensyn til rummets med- og modvilje overfor værket. Andre er startet med en løs tegning i baghovedet og har derefter i dialog med rummet arbejdet sig frem til et værk.Vores fokus i Layer 3 - interiør ligger på det afgrænsede rum og kroppens ageren i dette. Rummenes indvirken på kroppen og genstandene og omvendt. Der er altså ikke tale om en temaudstilling, men om en udstilling der gennem sit valg af billedkunstnere søger at belyse en bestemt vinkel på nutidig billedkunst, skulptur.

Ved siden af udstillingen har vi inviteret fire skribenter som til forskel fra billedkunstnerne er blevet bedt om at reflektere over begrebet interiør.

Det er altså vores ønske at etablere et forum for refleksion. At lade kunsten få lov til at være sig selv uden kulturprogrammer og kageduft fra kantinen.

Layer 3 blev vist på Hauser Plads 30A baghuset 1.sal, Kbh.K.

Karin Lind

ALTERED INTENTIONS

THROUGH THE STRUCTURES

Rune Gade

INTERIØR (INDRE ANLIGGENDER, LAG PÅ LAG)

Tina Maria Nielsen

INNER ROOM, OUTER SPACE

A STREETCAR NAMED DESIRE

Malene Vest Hansen

INTERIØR - BEMÆRKNINGER OM (PRIVAT/OFFENTLIGE) RUM

Ragna Wehding

TAKE AWAY BOFORM, TAKE AWAY ROOMS

Ane Mette Ruge

DET FORSTYRREDE RUM

Rikke Ravn Sørensen

"GÅ HEN OG HVIL DIG." UDBRØD JEG.

Hans Peter Hagens

LAG PÅ LAG PÅ LAG

Ellen Hyllemose

FOKUS