kunstnere


skribenter

links

kontakt

< layer 3 indhold

Ane Mette Ruge

DET FORSTYRREDE RUM

Et interiør er den samlede komposition af de elementer, vi vælger at omgive os med i de rum, vi opholder os i, hvad enten der er tale om hjemlige eller offentlige lokaliteter. Et mindstekrav til et interiør må være, at det i en eller anden grad er inde i forhold til noget som er ude. Eller udenom. Et interiør kan også være indeni noget andet. Der kan være mange interiører i en bygning. Der findes fysiske interiører og tænkte interiører. Miniature interiører og monumentale interiører. Internettets babyloniske bygningsværk er opbygget af hjem(mesider), med hver deres indretning og interiør. Det lukkede haverum er et interiør ligesom boligens og virksomhedens rum er det. Et interiør er et indre sted, som mennesker har afgrænset. Et sted hvor illusionen om kontrol over natur og anden kaos kan opretholdes, hvor der værnes om intimitet og orden, og hvor vægge og hække beskytter mod en vildtvoksende og foruroligende uendelighed.

Det som interesserer mig er den tragikomiske og velgørende mangel på menneskeskabt orden og kontrol, der trods alle gode bestræbelser hersker i langt de fleste indre som ydre rum. Diskrepansen mellem intentionerne og de faktiske forhold kan beskrives ved billedliggørelse af det mellemværende af spænding og friktion, der næsten som en materialiseret og sanselig tilstand findes i mellemrummene i mennesker og deres fysiske omgivelser.

Der findes mange ord der kan beskrive rumlige egenskaber. Men hvilke ord skal der til for at fremkalde billeder, der formidler forestillingen om interiøret og dets mellemrum, som det komplicerede og intime sted hvor mennesker, ting og emotioner eksisterer i et aldrig afsluttet opgør.

Søgeresultater for afgrænse værelse indenfor her inde flade væg rum
... om sin egen akse....der fades over i et værelse ... Indenfor skulle rummet som soldaterne sidder i på samme ... I form af en himmel var nødvendig for at afgrænse ...
www.daimi.au.dk/~kbundvig/3d/Rapport.doc
... et stærkt lys, der falder ind i et
værelse ... ikke fundet nogen endelig beskrivelse
og definition
indenfor ... muligt ved hjælp af diskursiv tænkning at afgrænse ...
hjem.get2net.dk/carstenbisgaard/mystikke.htm - 101k -

Der findes butiksinteriør, hotelinteriør, bilinteriør, børnehaveinteriør, kahyt og-cockpitinteriør, hundekennelinteriør, færgeinteriør, kontorinteriør, og der er også nogen, der har tænkt på hvordan toilettet på motorvejenes rasteplads skulle indrettes. Og der er det private interiør. Indretningen af køkkenet, dagligstuen, børneværelset, gildesalen, soverummet, udhuset. Mange interiører kan indkøbes som færdige helheder, og med løfter om funktionalitet, orden og kvalitet og styr på tingene.

Styr på tingene er noget, som også jeg gerne ville have. Men det er også noget som jeg efter mange års iagttagelse af, hvad det egentlig er der foregår, har opgivet at få. Jeg har affundet mig med, at verdens ting eksisterer i et eget sejt flydende kredsløb, med en retning mod opløsning og meningstab, som jeg næppe har indflydelse på. Gennem iagttagelsen af tingenes egetliv er min frustration over manglende indflydelse på processerne blevet afløst af fascination af, og respekt for, den fysiske verdens respektløshed og dens hemmelige sprogniveauer, som jeg kun glimtvis kan registrere og afkode.

... Her står en divan. ... Hele den ene væg er bagsiden af det andet fyrsted, som bliver
“fodret”
inde ... værelse med et par senge, dette værelse har jeg ...
www.venskab.dk/Rubel/bor.htm
... snævert
rum, snarere en celle end et værelse ... Stirrer omkring i det hvide rum. ... sig op, med ryggen mod den kolde væg ... Og hvad så? Hvad skal jeg bruge det til? ...
home1.stofanet.dk/hoodedrat/2K/text/janus.html - 25k –
... mand, var der et stykke tomt
væg. ... Den afslørede et kulsort rum. ... konfirmeret og skulle have et ungpige værelse. ... jeg blev udvalgt til at være inventar, og ...
www.timberlaky.subnet.dk/_741333.html - 27k –
... ud hen over det farveløse tomme
rum ... langs den ene væg i det værelse ... indbygget i den ene konkave væg ... den lyserøde modtager af gaflen og ... Jeg havde ventet en ...
herlov.dk/neuro.htm - 66k -

Også i vores digitale alrum, computeren, befinder vi os i et interiør. Der er vinduer og skriveborde og der er skraldespande hvor vi kan slippe af med uønskede digitale objekter. Det er i udgangspunktet et køligt og noget glat interiør, men på bedste livsstilsmaner er der utallige måder hvorpå vi kan påvirke og indrette også dette rum, og gøre det til vores eget. For eksempel kan vi vælge mellem et utal af fikst teksturerede baggrunde for vores aktiviteter under opholdet.
Under en af mange forespørgsler til søgerobotten på nettet, i forsøget på at fremkalde interiørbilleder fra det almindelige rodede liv, med dets analoge mellemværender, bliver jeg belært om, at dyr er følsomme for mellemrumsaktivitet:

...Der findes dyr der undgår jordstråler ... Katten opsøger det forstyrrede sted, og slår sig med forkærlighed ned ... Hvis de vil indrette dem et sovevÊrelse, s lad Deres egen eller naboens hund tage plads derinde et stykke tid, og f¯lg med i, hvor hunden slÂr sig ned .Hund og kat er p denne mÂde de bedste og billigste opmÂlere til deres bolig.&nbsp;<br>.....Men dens herre ville have den hos sig, og befalede den at komme til sig . Hunden adl¯d. Men i et ubevogtet ¯jeblik stjal den sig af sted igen og lagde sig i et hj¯rne. SÂdan gik det hver eneste aften. Da jeg mÂlte
lejligheden , konstaterede jeg bl.a. . at herrens siddeplads var forstyrret.
www.krystalkuglen.dk/artikler/dyrenes.htm - 14k - 22 Okt 2002 –

...hjemme hos mig selv er det for eksempel radioprogrammet jeg hørte, mens jeg for mange år siden malede væggene, og som nu sidder fastmalet i en bestemt flade, som en forbavsende tekstur, der insisterende taler til mig, og får mig til, oftere end jeg ønsker det, at tænke på at...en mand forsøgte at blive en kvinde. Han betalte i dyre domme. Og måtte rejse til et andet land. Og han blev alligevel ikke helt lykkelig.

På en anden væg opstod i nogle år, i september, på et bestemt klokkeslet hver dag, hvis solen skinnede, en projektion, der var afhængig af om min bil var parkeret udenfor i en bestemt vinkel, så lyset blev brudt i forruden. Denne tidsbaserede udsmykning viste i sart lys Knuds lampe. Den var eneste genstand, der var tilbage som levn efter husets tidligere ejer, efter at de fem dybfrysere og et utal af kasser med aksebægre og lysestager havde forladt scenen. Projektionen blev, måske tautologisk, til et stort fotografi, og lampen faldt ned og knustes. Billedet vender tilbage efter udstilling, og får igen plads på væggen. Rygtet siger, at Knuds kone ikke ville have ham inde i huset, i hvert tilfælde ikke i soveærelset...så der sad han så på en briks på det lerstampede gulv i udhuset og spillede på sin harmonika...

... Hun ved ikke, at når min død kommer ind i dette værelse, vil den være
ubemærket og usynlig for ham og for alle, for den er allerede i mit indre. ...

Drivkraften og substansen i det ustyrlige kredsløb er mellemværender, og rester af mellemværender, ting og mennesker imellem, som hvis vi kunne fremkalde og opfatte dem som form med volumen og tekstur, kunne tage sig ud som filtrede, sammensmeltede, støbte, indkogte figurer og felter.
Selv i helt stillestående rum, fanger ... er millionårgamle, små insekter inde... helt almindelige pornomodeller lukket inde ... presset ud i det tomme rum ... ... primært et fuldstændigt rum...inde af tyve billeder malet fra et værelse ... på lang afstand giver en jævn flade ... Der kan sagtens ske noget længere inde ...i de rastløses rum...

... Og hvis vi kunne lave biopsier og analyser ville det vise sig, at mellemrummene imellem møbler, apparater, kabler og rørføringer ville bestå af glemte råb, nedtagne kunstværker, aftagne duge, udskiftede gardiner, fornyede tapeter, omlagte gulve, afbrudte samlejer, mistede telefonopkald, aflyttede beskeder, hensigter, rester af larmende stilheder, fortrudte beslutninger, uudtalte bebrejdelser og aflyste aftaler...det vil skønnes... at forsiden dannes af tre flader.
... grænserne rykker, sengene sover, nu er tiden inde og Hør, hvem har muret dig inde ... i de forskellige rum ... koen, så de slap at have dem inde ... indeholdt fra begyndelsen af vist ikke flere rum end det værelse ... nu ved en skillevæg delt i to rum og ... vinkelbeslag og skruer på alle mulige flader ...

Det forbavser ikke, at tingene ikke lader til at ville falde til ro i et system, som først og fremmest tilgodeser menneskelige behov for funktionalitet og hygge af forskellig art. De forskydes af spændingerne i de fortættede mellemrum, og lade sig ophobe i kategoriløse dynger, hvorefter de ændrer funktion, går i opløsning eller genplacerer sig udenfor rummet. I dag, i skoven så jeg et badekar, en stige og en standerlampe. I en trætop hang en trebenet taburet...den sidste havde jeg ganske vist selv anbragt der for nogle måneder siden under en videooptagelse, men den så ud til at være vokset ind i trygheden i den organisme af vilde kaprifolier, der omklamrede træet.. med vinden hen over det flade ... eller blomster dekorationer på den flade... bruge strøm, så tænd lysekronerne inde... i stuen havde hunden skidt på gulvet til fars... rigtige rammer i de fornemme rum og flade byggeklodser i fremmede farver...i vores værelse hos vores familie...vores families hus. ... her placeret i et aflåseligt rum...Det forstyrrede rum... og