kunstnere


skribenter

links

kontakt

Layer 2 (2000)

Omdrejningsfeltet for Layer 2 er forestillingen om hvordan forskellige aktionsfelter støder sammen, overlapper, supplerer og frastøder hinanden. Umiddelbart mødes to slags sprog, nemlig teksternes og værkernes. Deres måde at stå i forhold til hinanden på er et tema som flere af teksterne kredser om. Kan der finde en udveksling sted mellem to så forskellige sprog, eller er pointen netop at det den ene taler om, om det må den anden tie og omvendt, og at de derfor gensidigt er afhængige af hinanden i en slags identitetsskabende selvforståelse.
De forskellige tekster manøvrere hver for sig i deres eget operative rum og man vil opleve hvordan de står og sitrer ved siden af hinanden i en slags given og tagen. Ingen af teksterne er helt sig selv efter at de har fået selskab af de andre.

Ved siden af teksternes mange forskellige udsagn står udstillingen. Layer 2 udstillingen ønsker at fokusere på de spændinger, der udgør et møde ved kun at præsentere to forskellige kunstneriske retninger. De to indgange til det billedkunstneriske arbejde er meget beslægtet, men stillet overfor hinanden er det også forskellighederne der vil træde frem. Det er ambitionen at skulpturernes forskellige operative rum, ligesom med teksterne, vil etablere et forum, hvor sammenstød og overlapninger vil skabe et kommunikativt forhold mellem værker, rum og beskuer.
Ligesom med teksterne er ingen af værkerne helt sig selv efter at de er gået i dialog med de andre værker.

Layer 2 blev vist på Vester Voldgade 117, 1552 Kbh. K.

Mai Misfeldt

ET MØDE BEGYNDER MED ET SPØRGSMÅL

Rune Gade

AT STÅ I BERØRING

Tina Maria Nielsen

REMIGRANTER

FOUNTAIN OF INNOCENCE

ET STED MELLEM FORM OG FORTÆLLING

U.T. (verden står åben nøjagtigt så langt sproget rækker)

Rikke Ravn Sørensen

STUBBE

GALAX

THEBORDE STABLEDE

MALERI PÅ PLANKER

Louise Bourgeois

OM THE SAIL

Boris Boll-Johansen

DEN UKENDTE BILLEDHUGGERS PAPIRER

Britta Timm Knudsen

EN DIALOG I RUMMET